Różne metody odstraszania zwierzyny

Fauna jest istotnym elementem dla równowagi ekologicznej. Każdy gatunek pełni unikalną rolę w ekosystemie. Ich wzajemne interakcje są często skomplikowane,  jednak  istotne dla funkcjonowania całego środowiska naturalnego. 

Drapieżniki jak wilki czy rysie regulują populację zdobyczy np. gryzoni.

Zapylacze jak pszczoły wspomagają rośliny, ale także np. podnoszą wydajność gospodarstw. 

Detrytusożercy jak dżdżownice czy chrząszcze przyspieszają rozkład materii organicznej i w efekcie - obieg materii generalnie.

Roślinożercy jak dziki, jelenie, sarny, którzy stanowią w ekosystemie pierwszy poziom konsumentów, kontrolują populację roślin. 

Każdy gatunek ma swoje miejsce i rolę do spełnienia i jest istotny dla ekosystemu.

Spadek liczebności jednego z gatunków może doprowadzić do zbyt dużego wzrostu liczebności innego np. w relacji drapieżnych i roślinożerców. 

Rozumiejąc jak ważne jest zachowanie równowagi w przyrodzie, a także fakt, że regulacja jej odbywa się naturalnie,  w pewnych sytuacjach szkody powodowane przez dzikie zwierzęta  wymagają interwencji ludzkiej. 

Dzikie zwierzęta mogą wyrządzać różnego rodzaju szkody zarówno w środowisku naturalnym, jak i w obszarach zamieszkałych przez ludzi. 

Nas zajmuje przede wszystkim drugi przypadek.

Należy więc zadać sobie pytanie: jak chronić pola uprawne, gospodarstwa rolne i sady przed dzikimi zwierzętami?  

Najskuteczniejszym sposobem odstraszania zwierzyny są sznury hukowe. Sprawdzone przez tysiące kół łowieckich, gospodarstw rolnych czy sadowników, stanowią nieoceniony oręż w walce o ratowanie pól uprawnych, plonów, warzyw, owoców itp. 

Sznury hukowe najczęściej stosowane są do odstraszania grubej zwierzyny jak dziki, jelenie, sarny, łosie. 

Obok sznurów hukowych, które po odpaleniu pracują same i nie wymagają obecności człowieka, dużą popularnością cieszą się także petardy kupowane w opakowaniach.

 Ich zaletą jest to, że można odpalać je pojedynczo, w wybranych przez siebie miejscach i momentach. 

Poza sznurami hukowymi i petardami istnieją też inne, oparte na efekcie akustycznym, metody odstraszania zwierzyny. 

Są to m.in. race pistoletowe. 

Race pistoletowe wystrzeliwane są ze specjalnych pistoletów lub rewolwerów hukowych. 

Wystrzelona raca wzbija się na kilkadziesiąt metrów wzwyż, po czym wybucha emitując huk, często połączony z efektem świetlnym. 

Innym rodzajem pirotechniki używanej do płoszenia szkodników są też rakiety gwiżdżące tzw. whistling rockets. 

Te ostatnie używane są zazwyczaj do płoszenia drobnej zwierzyny, w tym ptactwa.

Jako takie najczęściej sprawdzają się do ochrony sadów i ogrodów, w tym drzew owocowych, warzyw, pąków i pędów kwiatów.